Vragen

Nu, na ruim 6 jaar, zijn er alleen maar meer vragen gekomen en vinden ouders en advocaat alleen nog maar dichte deuren op hun weg.
(De vragen zijn niet chronologisch opgesteld.)
1) Hoe is het mogelijk dat de ouders van de hoofdverdachte eerder op de hoogte waren over de identiteit van Leon dan de ouders van Leon??

2) Ouders van Leon kregen alleen te horen dat het stoffelijk overschot mogelijk van Leon kon zijn, maar dat verdachten eerder waren ingelicht. Vreemde situatie, wie heeft ze dit verteld?

3) Wat is de reden dat de gehele groep bij een familielid naar “het zesde zintuig” zaten te kijken, waarom elkaar optrommelen?

4) De verklaring van de vinder van het lichaam geeft niet weer wat de onderzoekersleider in het rapport heeft vermeld. Waarom?
5) Politierapport geeft aan dat er op de camping een flyeractie is geweest. De familie heeft dit nagegaan en ontdekt dat er alleen bij de receptie een paar flyers waren neer gelegd, niemand in de omgeving er één heeft gekregen, Vreemd?

6) Het Politiedossier geeft aan dat er ter plekke geen watermonsters zijn genomen. De vinder van het lichaam heeft agenten daadwerkelijk watermonsters zien nemen.

7) De onderzoeksleider heeft in het dossier aangegeven dat de poeplucht die rond de kledingstukken waarin hij is gevonden hing heeft te maken met het water waar hij in heeft gelegen? Erg vreemd daar het hier om openbaar getest zwemwater gaat dat wekelijks wordt bemonsterd. Vreemd.

8) Waarom is de nog aanwezige kleding die werd gedragen niet bemonsterd en gefotografeerd. Er zijn duidelijke bloed – en sleep/grond sporen op te zien.

9) Waar zijn de broek, schoenen, bankpas, portemonnee, identiteitskaart die hij op 7 juni nog in bezit had?

10) Waarom zijn bepaalde getuigen niet gehoord of is er geen dossier van aangelegd?

11) Waarom is er geen onderzoek naar de MSN bedreigingen ingesteld?

12) Waarom zijn potentiele getuigen weggestuurd, met de mededeling dat zij geen direct betrokkenen zijn?

13) Waar zijn de kleren van Leon die hij droeg voor het douchen, nadat hij door de oom een bloedneus was geslagen?

14) Waarom is het lichaam niet op DNA onderzocht, ondanks aanlevering van persoonlijke spullen.

15) Moeder hoefde ook geen DNA af te staan?

16) Politie heeft de bewuste auto niet onderzocht. Verdachte gaf aan dat Leon in de auto had gezeten. Het is opmerkelijk dat de politie dit heeft geloofd. Mogelijk waren er water –, speeksel -, bloedsporen of haren in auto en of kofferbak aanwezig geweest.

17) Wat was het doel van de politie om een getuige te bedreigen / angst aan te jagen?

18) Waarom moest de wijkagent een PV opstellen waarin Leon als Junk en alcohol verslaafde stond?

19) Waarom belde de politie de familie met de waarschuwing om snel een onderduik adres te regelen. Er is nooit een reden opgegeven.

20) Magere onderzoeken naar 2 keer grafschennis, ondanks een getuige. Het geeft de familie het gevoel dat de politie wel heel erg in zichzelf is gaan geloven. Er moeten juist dan alarmbellen gaan rinkelen, maar tot op heden stoppen ze hun hoofd in het zand.

21) Waarom start de politie pas na 17 maanden het onderzoek van een brief met Initialen die onder verdachte omstandigheden bij het graf is gevonden?

22) September 2008 zei een agent tegen de moeder, “waarom doe je zo moeilijk, hij is toch gevonden” (hoe bot kan je zijn).

23) Is het gevonden lichaam echt Leon? NFI rapport geeft aan een jongeman met een lengte van 1,94 meter. Kopie identiteitskaart zegt 1,89 meter. Gebitsfoto’s zijn er niet, een aanwezige vulling staat niet geboekt en herkende de tandarts ook niet. Het lichaam had ook andere kleding aan, toch geeft het rapport aan dat het om Leon gaat.

24) De huisarts heeft het lichaam slechts deels gezien. Het gezicht was nagenoeg niet herkenbaar.

25) Op uitdrukkelijk verzoek van de politie hebben de ouders het lichaam en de politiefoto’s niet mogen zien. Er heeft niemand kunnen controleren of er een lichaam in de kist aanwezig is geweest.

26) Politie heeft sommige potentiele verdachten via de telefoon gehoord zonder ze echt op te roepen of er een (gedegen) dossier van aan te leggen.

27) Politie heeft er niets achter gezocht dat de hoofdverdachte heeft verklaard dat hij alles wilde weten wat zijn kameraden gaan vertellen of hebben verteld om zo met elkaar de verhalen af te stemmen. Waarschijnlijk is dit bij dit onderzoeksteam gebruikelijk? In de zaak van de parkmoord heeft dit team ook flink geblunderd.

28) Waarom is nooit de vraag gesteld door de politie waarom in de nacht dat ze Leon op de camping hadden achtergelaten er ca. 15 mensen bij de oom thuis waren en waarom.

29) Waarom hebben verdachten, om hun tegendeel te bewijzen, de kleding niet afgegeven die hij voor het douchen heeft gedragen?

30) Waarom is er geen onderzoek gedaan op het moment dat verdachten aangaven dat zij Leon na 8 juni 2008 hebben gezien.

31) Waarom hebben de verdachten/getuigen Leon in een hulp behoevende en desolate toestand achter gelaten. Ze hebben beschreven dat hij in paniek was en zich zeer vreemd gedroeg. Op zich is dit al een misdrijf waar de politie niets mee heeft gedaan.

32) Waarom hebben de verdachten/getuigen Leon in een hulp behoevende en desolate toestand achter gelaten. Ze hebben beschreven dat hij in paniek was en zich zeer vreemd gedroeg. Op zich is dit al een misdrijf waar de politie niets mee heeft gedaan.

33) Waarop baseerde de politie zich dat het een ongeluk is geweest? Aan de ouders is nooit een reden op gegeven waarom zij tot deze conclusie zijn gekomen.

34) Waarom zijn de ouders door de officier van justitie op verschillende momenten om de tuin geleid met afspraken die tot op heden niet zijn nagekomen?

35) Met welke reden bracht de wijkagent, voor en na het overlijden van Leon, zoveel huisbezoeken bij de ouders van de hoofdverdachte?

36) Waarom is er geen officiële familierechercheur aangesteld en heeft de onderzoeksleider zichzelf als zodanig op bepaalde momenten zo voorgedaan. Wat had de familierechercheur voor de familie moeten betekenen?

37) Waarom is het zo geheim dat ouders en / of advocaat niet mogen weten wie deel uit maken van de LRK en vooral ook welke specificatie de leden van de LRK (Landelijk reflectiekamer) hebben.

38) Waarom heeft de hoofd procureur generaal niet de moeite genomen, of laten nemen, om het rapport van drs. Danny Spendlove, volledig onderschreven door drs. Selma Eikelenboom, te lezen. Zij behoren tot de top Forensische onderzoek specialisten in de wereld.

39) Waarom is het OM zo star in deze hele kwestie, ondanks de vele verdachte omstandigheden.

40) Nog steeds zijn niet alle dossiers ter inzage of met een kopie door de politie aangeleverd

41) De vraag naar de dagjournalen van de politie is niet eens beantwoord.

42) Waarom houdt de politie zo halsstarrig vast aan hun 1e conclusie? Zijn ze misschien te voorbarig geweest? Heeft het misschien te maken dat Leon uit een lager milieu komt? Hebben mensen uit deze milieus dan geen rechten? Was het budget op?

43) waarom zijn alle doorgegeven namen van getuigen niet gehoord?

44) Waar is alle belangrijke overgedragen/ingezamelde informatie aan de opsporing te Vlaardingen gebleven?

45) Waarom moet de familierechercheur op 18 juni 2008 aankondigen dat het Leon betrof terwijl het politie rapport/Forensisch /Sectie pas op 2 september 2008 is vrij gegeven?

46) Begin 2014 zijn 2 inspecteurs van politie bij de ouders en de huisarts langs geweest maar tot op heden is er niets meer vernomen. Ook de beloofde foto’s zijn nog steeds niet boven tafel gekomen, net als alle eerdere toezeggingen en beloftes.

47)Waarom hebben de ouders nooit het beeldmateriaal gezien van de helikoptervluchten op 12 en 14 juni 2008?