LGroeneweg

Meer bewijs moord Leon Groeneweg (19) Schiedam

SCHIEDAM- Leon Groeneweg (19) uit Schiedam is niet door een noodlottige verdrinking om het leven gekomen in 2008. De Schiedammer was vermoedelijk al dood was toen hij in het water terecht kwam van het Brielse Meer bij Oostvoorne. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onafhankelijk pathologisch onderzoek dat vorig jaar januari op het dode lichaam van Leon werd uitgevoerd. Het scenario van een ongeluk lijkt daarmee onmogelijk. Zijn ouders gaan er al jaren vanuit dat Leon is vermoord en willen verder onderzoek.

In 2015 stelde de medisch deskundige Danny Spendlove op verzoek van de ouders al vast dat Leon waarschijnlijk niet is verdronken, maar vermoord. Ook het Openbaar Ministerie deed daarop nieuw dossieronderzoek, maar concludeerde dat dit geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor een misdrijf.

De ouders van Leon zeggen al jaren aanwijzingen te hebben dat hun zoon is vermoord, omdat hij belastende informatie over een Schiedamse jeugdbende aan de politie wilde geven. Moeder Marijke Harkema ging in 2014 in hongerstaking om nieuw onderzoek af te dwingen.

Leon Groeneweg werd op 15 juni 2008 dood aangetroffen in het Brielsche Meer. Politie en justitie gaan uit van een ongeluk. In de zoektocht naar de waarheid laten zijn ouders in januari 2016 het lichaam van Leon opgraven voor nader onderzoek. Nu de belangrijkste conclusie van dat onderzoek het scenario van een ongeluk veel minder waarschijnlijk maakt dringen de ouders van Leon aan op een strafzaak.

Over anderhalve week is er een gesprek met de hoofdofficier justitie.

 

Bron: Schiedam Nieuws

Opgraving-Leon-Groeneweg

Rouw kan beginnen nu Leon is opgegraven

SCHIEDAM : Eerder deze week is in diepste geheim stoffelijk overschot van Schiedammer Leon Groeneweg opgegraven. Het lichaam wordt onderzocht door forensisch patholoog Frank v/d Goot . ruime 7 jaar nadat hun 19 jarige zoon om het leven kwam, hopen zijn ouders antwoord te krijgen op vragen die al zo lang aan hen knagen  Was het een ongeluk of moord.

 

DOOR SANDER SONNEMANS

 

Al die jaren moesten Marijke en Ap maar aannemen dat het daadwerkelijk Leon was die in juni 2008 werd begraven. Daar twijfelden ze aan door details uit het sectie rapport die niet op Leon lijken te staan.

“Nu door Frank v/d Goot is vast gesteld  dat daar geen twijfel over bestaat, kunnen we eindelijk aan het rouwproces beginnen”

Zegt Marijke geëmotioneerd.”Het is een verlossing. Maar vragen hadden we nog steeds .”

Marijke en Ap lieten zich ruime 7 jaar geleden aanpraten dat ze Leon hoefden te identificeren. “We waren toen emotioneel niet in staat daar tegen in te gaan.

De opgraving kunnen ze niet aan. Wel leggen ze om 7.00 uur nog een keer bloemen op Leons graf. Een uur later gaat F. v/d Goots team in het donker aan het werk. Als de grafmachines de eerste hap uit de grond neemt, duikt vanuit de duisternis een roodborstje op. Het brutale vogeltje komt steeds opnieuw terug.

clip_3941644E4E76524F51356859-LS.20160121090748-4f289a40a93a32a4ade7476e2e81cebb

 

ER WORDT TE SNEL EEN DOODSOORZAAK GEGEVEN.

HET IS EEN BENDE

“ We hebben een potten kijker “

Zegt een van de deskundigen . Leon blijkt begraven in een lijkzak. Pas in het mortuarium wordt duidelijk  in welke staat zijn stoffelijk overschot verkeert.

Leon werd in juni 2008 gevonden in het Brielse meer, daags nadat door de politie vanuit de lucht en met een heli gezocht en konden niets vinden. Leon was 10 dagen vermist en verborgen in een bunker volgens een getuige.

Leon had zijn moeder toevertrouwd uit zijn steeds crimineler wordende vriendengroep te willen stappen. Zijn ouders hebben informatie dat hij destijds is gedrogeerd en vanuit Schiedam is meegenomen naar de camping bij het meer waar de jongens regelmatig vertoefden.

De vrienden zijn gehoord, maar nooit als verdachten aangemerkt.

“Wat je hoopt is dat nu meer over de doodsoorzaak  kan worden gezegd”

 

Advocaat Job Knoester die de familie van Leon bijstaat zegt:

 

“Nu maar hopen dat kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van een misdrijf of toch niet. In elke geval wil je gevoel hebben dat er alles aan is gedaan om de waarheid boven tafel te krijgen.

Zijn er aanwijzingen voor een misdrijf?

Dan zal een onafhankelijk onderzoek moeten worden gedaan. Gebeurd dat niet, dan stappen we naar de rechter.”

 

In 2014 hield de Landelijk Reflectiekamer (LRK) op verzoek van advocaat Knoester het onderzoek tegen het licht. Ook doe stelde vast dat van een misdrijf geen sprake was. Desondanks werd geadviseerd het rapport en door Leon ouders ingeschakelde deskundige nader te bekijken, vooral  omdat hij een andere medische voorgeschiedenis van Leon schetste dan bekend was.

Het Openbare Ministerie  (OM) heeft Knoester te kennen gegeven dat dat onderzoek nog in volle gang is. “Maar dat wordt nu al 2 jaar gezet” zegt Knoester ontstemd.

 

 

DASCHA

 

Patholoog v/d Goot deed onlangs nog onderzoek naar de doodsoorzaak van de 16 jarige Dascha Graafsma uit Hilversum, nadat door de politie was aangenomen dat ze zelfmoord had gepleegd.

 

EEN VEEL TE SNEL CONCLUSIE,

 

stelt v/d Goot “Ik probeer al jaren aan te kaarten dat in Nederland veel te makkelijk een doodsoorzaak wordt aangewezen.

Per jaar wordt op de 150.000 overlijdensgevallen slechts circa 300 keer gerechtelijk sectie verricht.

 

Leon

Fouten in moordonderzoek Groeneweg

Fouten in moordonderzoek

Huisarts: Proces-verbaal identificatie Leon Groeneweg klopt niet

Schiedam: In het onderzoek naar de raadselachtig dood Schiedammer Leon Groeneweg (19) zijn fouten gemaakt in het proces-verbaal dat werd opgemaakt nadat de jongen was geïdentificeerd. Dat zegt zijn huisarts.

Sander Sonnemans AD.

De medicus is tot die conclusie gekomen nadat de ouders van Leon burgemeester- Cor Lamers van Schiedam  toestemming hadden gevraagd op te mogen laten graven voor het doen van sectie op het stoffelijke overschot. Lamers kwam tot die beslissing nadat hoofdofficier van justitie Marc Nimwegen had aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de opgraving van Leon.

 

Leon verdween in juni 2008 en werd 10 dagen later onder verdachte omstandigheden dood gevonden in het Brielse meer. Politie en justitie houden het erop hij door een noodlottig ongeval is verdronken. Leons ouders zijn ervan overtuigd dat hij is vermoord omdat hij uit zijn vriendengroep wilde stappen omdat die steeds crimineler werd.

 

De politie heeft die signalen altijd genegeerd” zegt Marijke, Leons moeder.

 

Toen de arts in verband met het verzoek tot opgraving van het stoffelijk overschot het gewraakte proces-verbaal onder ogen kreeg, ontdekte hij dat het een aantal onjuistheden bevat. Voor de arts was dat de reden het openbaar ministerie (OM) te verzoeken het proces-verbaal te corrigeren en de nieuwe versie toe te zenden aan alle partijen die het onjuist proces-verbaal hadden gekregen.

Mocht dat niet meer lukken dan moest het proces-verbaal worden vernietigd. ,,Een van de onjuistheden is dat Leon mij veelvuldig zou hebben geconsulteerd vanwege diens diabetes.

Dat is pertinent onzin. Ik zou ook hebben verklaard dat Leon uit zijn vriendengroep wilde stappen maar dat niet kon omdat zijn vriendin ook tot die groep behoorde. Klopt niet. Hij wilde uit die groep omdat hij bang voor de anderen was. Daarnaast heb ik aangegeven dat ik Leon beïnvloedbaar vond, maar dat staat dan weer niet in het proces verbaal.”

Het steekt de huisarts dat hij het proces-verbaal tot voor kort nooit heeft gezien en ook niet heeft ondertekend. ,,Ik ben destijds uitgenodigd om Leon te identificeren en heb daarna een informeel gesprek gehad met de rechercheur die daarbij was. Alles wat ik zeg “off the record”, heb ik aangegeven. Maar een deel van dat gesprek in het proces-verbaal. Dat is onfatsoenlijk. Het is stuitend dat ik daar niet over ben ingelicht. Ik was er alleen voor identificatie. Het vreemde is ook dat ik pas jaren na de dood van Leon ben benaderd om als getuige te worden verhoord. En dit, zo heb ik althans begrepen, nadat de politie hierop moest worden gewezen door de nabestaanden.

 

ONDERZOEK

 

Het pijnlijke van de situatie is dat het onvolledige en onjuist proces-verbaal mogelijk onderdeel is geweest van de beoordeling van het politieonderzoek, waar door Leons moeder bij het OM om is gevraagd en ook is uitgevoerd. Dat bevestigt wat mij betreft overduidelijk dat er nieuw onderzoek moet worden gedaan, zegt de Haagse advocaat Job Knoester, die Leons ouders bijstaat.

…Je mag je afvragen of dit de enige fout is, die de afgelopen jaren in het onderzoek is gemaakt.

In tussen wacht de huisarts no op een reactie van het OM. De betreffende officier van justitie zou de arts afgelopen week informeren over zijn standpunt met betrekking tot het verzoek tot vernietiging van het proces-verbaal én het krijgen van excuus van de betrokkenen rechercheur. Het OM liet gisteravond weten dat de arts door  de officier van justitie is uitgenodigd voor een gesprek.

 

De huisarts wenst met het oog op zijn privacy niet zijn naam in dit artikel te worden genoemd.

 

 

 

 

moeder1

Gemeenten gevraagd om nieuw onderzoek

AD 8 september 2015

Sander Sonnemans AD.

,, HELP OUDERS VAN LEON”

GEMEENTE GEVRAAGD OM NIEUW ONDERZOEK

Schiedam, De gemeente Schiedam moet actie ondernemen om de onderzoek naar de dood van de vrienden Tariq Chatta en Leon Groeneweg heropend te krijgen. Dat stelt Rotterdammer Ton van Strien, die zeer begaan is met het lot van de ouders.

Van Strien heeft de Gemeenteraad en het college per brief gevraagd de onderzoek naar de dood van de Schiedamse vrienden te heropenen. Hij wordt daarbij vooral gedreven door de strijd die Leons ouders al 7 jaar en 3 maanden lang voeren. Ze hebben zich nooit neerlegd bij de lezing van de politie dat Leon door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Van Strien benadrukt de families van Leon en Tariq niet te kennen, maar op persoonlijke titel te handelen.

 

De omstandigheden waardoor Tariq (18) en   Leon (19), een jaar later, om het leven kwamen, zijn op zijn zachtst gezegd merkwaardig te noemen. Beide jongens zouden zijn verdronken in ondiep water; Tariq in een sloot in Schiedam, Leon in het Brielse meer.

De dag dat Tariq werd gevonden , werd Leon gebeld met de boodschap dat hij de volgende zou zijn.

Tariq en Leon wilden allebei breken met hun vriendengroep, omdat die zich alsmaar crimineler manifesteerde.

Eerder werd al door de ouders van de jongens om heropening van het onderzoek gevraagd.

Het Openbare Ministerie  (OM) voldeed aan dat verzoek, maar  maar sloot het in 2010 af met de constatering dat de vrienden toch echt door een noodlottig ongeval om het leven waren gekomen en niet door een misdrijf .

Tariq ouders legden zich op ten duur bij de conclusies neer.

 

DE PATHOLOOG STELT DAT TE SIMPEL CONCLUSIES ZIJN GETROKKEN MET BETREKKING TOT DE DOODSOORZAAK VAN LEON

 

De ouders van Leon niet. Ze knokken al ruim 7 jaar om de onderste steen boven te krijgen.

Graag willen ze Leons stoffelijk overschot op te laten graven voor een onafhankelijk onderzoek door een forensisch patholoog, maar ze krijgen er het geld niet voor bij elkaar.

 

TE SIMLEL

DE PATHOLOOG STELT DAT TE SIMPEL CONCLUSIES ZIJN GETROKKEN MET BETREKKING DE DOODSOORZAAK VAN LEON

 

De patholoog heeft het NFI-rapport gelezen en stelt dat te simpel conclusies zijn getrokken met betrekking tot de doodsoorzaak van Leon.

‘Het kan toch niet waar zijn dat de gemeente de kleine mogelijkheid om nog tot een oplossing te komen, laat afhangen van de financiële bijdrage van de familie van de slachtoffers?’ schrijft van Strien de raad en het college. Die buigen zich deze week over de kwestie ( 8 en 9 september )

 

 

Wordt vervolgd

 

 

 

 

Ard-van-der-Steur

Drie zaken die een commissie rechtvaardigen

 

Minister van der Steur krijgt een brief van nabestaande die vragen om een commissie die onopgeloste moord-zaken tegen het licht houd. 

 

 

DRIE  ZAKEN  DIE  EEN

COMMISSIE RECHTVAARDIGEN

Zaak Marianne Vaatstra.

Bauke Vaatstra, vader van de verkrachte omgebrachte tiener. Marianne is een groot voorstander van een onafhankelijke toet-

Singcommissie voor vastgelopen moordonderzoeken. ,,Ik wou dat die er was geweest voor ons. Ik liep bij politie en justitie jarenlang tegen een muur op, als ik om nieuw onderzoek naar de moord op mijn dochter vroeg”

Kort nadat Marianne ’s lichaam in mei 1999in een weiland bij Venklooster werd gevonden, kwam de politie al tot de slotsom dat de dader in de directe omgeving moest wonen.

Maar een DNA-bevolkings onderzoek onder alle mannen in een straal van enkele kilometers rondom de moordplek hield het Openbare Ministerie jarenlang tegen.

Bauke Vaatstra bleef strijden en vroeg voortdurend aandacht voor het ondermaatse recherche-

onderzoek en het feit dat alleen grootschalige DNA-onderzoek kwam alsnog in 2012, dertien jaar

later, van de grond. Met resultaat. Marianne bleek te zijn vermoord door broer Jasper  S. Die op steenworp afstand van het plaats delict woonde.

 

 

Zaak Leon Groeneweg.

Ook de ouders van de vermoorde Schiedamse jongen Leon Groeneweg (19) staan al jaren met lege handen en zouden niets liever willen dan een oordeel van onafhankelijke experts in het vastgelopen onderzoek naar de dood van hun zoon..

Leon verdween in juni 2008 spoorloos, toen hij op het punt stond om bij de recherche een boekje open te doen over een jeugdbende waar hij uit was gestapt en door werd bedreigd. Enkele dagen later dreef zijn stoffelijk overschot in het Brielse Meer bij Oostvoorne.

Ondanks veel aanwijzingen voor een misdrijf deed de politie Leons overlijden af als een verdrinkings-ongeval. Deze krant spoorde een belangrijke getuige op. De kennis van Leon verklaarde dat de bende de jongen gedrogeerd en onder water hield tot hij was verdronken.

Een reflectiekamer van het OM  nam het gebrekkige politiedossier

vervolgens alsnog onder de loep. Op nieuw liet justitie weten dat

Leon niet is omgebracht . Maar wie er in die reflectiekamer zaten

en hoe dit instituut tot die slotsom kwam. Wil justitie niet kwijt.

 

 

Den Haag.

Nabestaanden van moordslachtoffers dringen

Bij justitie aan op de komst van een onaf-

Hankelijke commissie die onopgeloste moord-

dossiers tegen het licht gaat houden.

 

Familieleden van tien omgebrachte of onder verdachte omstandigheden Verdwenen slachtoffers hebben vandaag aan minister Van der Steur van veiligheid en justitie een open brief verzonden.

Ze stellen dat er bij twijfel aan de kwaliteit van eerder rechercheonderzoek naar zulke ernstige misdrijven geen enkele mogelijkheid is voor nabestaanden om in vloed uit te oefenen. Zij pleiten daarom voor een oordeel door onafhankelijke experts.

Onder de ondertekenaars van de door advocaat Job Knoester samengesteld brief zijn ook Bauke Vaatstra van het omgebrachte meisje Marianne Vaatstra (16) uit zwaagwesteinde, en de ouders van Leon Groeneweg (19) uit Schiedam.

 

A L L E E N.

,,De overheid doet alsof er meer oog is voor de belangen en rechten van nabestaanden”, Al dus Job Knoester die de tien families bijstaat. Maar in werkelijkheid hebben deze mensen nog altijd geen daadwerkelijke stem in een afgesloten of nog te verrichten politieonderzoek. Zij staan helemaal alleen voor.

Bij veel onopgeloste moordzaken, alarmerende, maar onvoldoende onderzochte vermissingen of als ongeluk of zelfmoord wegwimpelend levensdelicten hebben familieleden de grootste moeite om op de plank belande onderzoekdossiers van de recherche in handen te krijgen .

,,Politie en Justitie staan de dossiers zelden vrijwillig af. Omdat men bang is dat eerdere fouten door rechercheurs of forensisch experts worden ontdekt”, vervolgt de advocaat.   

 

Wie een vastgelopen moordonderzoek heropend wil krijgen, stuit bij de overheid bovendien vrijwel zonder uitzondering op grote weerstand. Knoester: ,, En als er onder druk van een uitspraak door de rechter toch een nieuw onderzoek komt door een cold case team van de politie of een zogeheten landelijke reflectiekamer van het Openbare Ministerie, dan ervaren familieleden vrijwel altijd dat er sprake is van onvoldoende onafhankelijkheid.

 

B L U N D E R S

De raadsman en zijn cliënten vermoeden dat de opsporingsdiensten bij heropening allesbehalve voluit gaan. ,,Een tweede, nieuw onderzoek is eveneens vaak gedoemd te mislukken omdat de eerdere blunders dan aan de oppervlakte komen.

We hebben dat inmiddels in diverse moordzaken gezien.

Gepleit wordt voor een onafhankelijke instituut dat bestaat uit voormalige officieren van justitie, oud-rechercheurs, forensische deskundigen en advocaten die oude moord-en verdwijningdossiers opnieuw beoordelen op heropening.

Knoester: ,,Vervolgens zouden de experts niet alleen advies, maar ook aanwijzingen bij nieuw onderzoek moeten kunnen geven. Deze werkwijze is vergelijkbaar met wat de adviescommissie Afgesloten Strafzaken  doet bij aanvragen van veroordeelden voor herziening van hun zaak. Het is goed dat zij die mogelijkheid krijgen, maar ook nabestaanden hebben recht op zo’n loket. 

 

 

 

Minister Van der Steur krijgt

een brief waarin nabestaanden

vragen om een Commissie die

onopgeloste moordzaken

Tegen het licht houdt.

Marijke Harkema leeft al zeven jaar in wanhoop. Ze weet zeker dat haar zoon Leon (19) is vermoord, maar de zaak is nooit opgelost. “Ik kan na al die jaren niet rusten omdat de politie zo heeft geblunderd.”

Om eindelijk die rust te kunnen vinden, gaat Marijke samen met een groep nabestaanden van moordslachtoffers een onafhankelijke commissie oprichten. Die commissie gaat dossiers van onopgeloste zaken onder de loep nemen.

“Die commissie moet de zaak van onze Leon van begin af aan onderzoeken. Dat is hard nodig omdat de politie zo ontzettend heeft geblunderd”, licht Marijke toe. “Bij dat nieuwe onderzoek moeten alle getuigen en familieleden worden gehoord zodat degene die verantwoordelijk is voor de dood van mijn zoon eindelijk achter slot en grendel komt .”

 

“Leon was opgejaagd wild, omdat hij wilde niets te maken hebben met de

jeugdbende ”

 

Ondiepe plas  Het is nu ruim zeven jaar geleden dat de Schiedamse Leon dood werd gevonden in het Brielse Meer. Hij lag in het ondiepe water, Politie en justitie hebben altijd volgehouden dat zijn dood geen misdaad was, maar een noodlottig ongeluk. Totale onzin, beweert Marijke. “Mijn zoon is vermoord, dat weet ik zeker.”

 

Opgejaagd wild” Leon was opgejaagd wild, omdat hij niets te maken wilde hebben met de jeugdbende waar hij in zat”, vertelt Marijke. De leden van die bende gebruikten veel drugs en alcohol. Harddrugs is de normaalste zaak van de wereld.

Marijke: “Mijn zoon stond op het punt, om bij de recherche een boekje open te doen over de moord op Tariq en de activiteiten van de jeugdbende. zijn vriend Tariq heeft het ook een aantal keren opgenomen voor Leon. Later werd Tariq op 14 januari 2007 dood in het ondiepe water gevonden in Schiedam. Zijn benen waren vastgebonden met zijn jas. Ook van hem concludeerde de politie dat hij was verdronken.”Noodlottig ongeluk” Nooit is er een sectie verricht op het lichaam van Tariq.

 

Gedrogeerd en gekneveld Volgens Marijke is het schokkend wat er met haar zoon is gebeurd. “Uit de rapporten blijkt dat Leon die bewuste avond uit de kroeg is ontvoerd. Ze hebben hem gedrogeerd en gekneveld en daarna meegenomen naar een camping bij het Brielse Meer, waar hij later door een medewerker van de politie is gevonden.

Volgens Marijke heeft politie blunder op blunder gemaakt. “Getuigen zijn nooit goed gehoord. Ze hebben nooit naar onze verhalen geluisterd. Leon werd al maanden bedreigd door de bende. Toen zijn vriend Tariq dood werd gevonden, zei hij tegen ons: mam, ik ben de volgende. Maar de signalen zijn allemaal genegeerd door de politie.”

Nadat Leon werd gevonden in de ondiepe plas, mocht Marijke haar zoon niet meer zien. “De kist was hermetisch afgesloten. Hij was zo verminkt dat we hem niet meer mochten zien. Maar hoe kun je afscheid nemen van je kind, als je hem nooit meer mag zien? Ik twijfel nog altijd of Leon wel echt is gevonden.”

“Je kunt niet rouwen als de daders niet zijn gestraft”

 

Onderste steen boven  Marijke hoopt dat door de nieuwe commissie eindelijk de onderste steen boven komt. Er is al toestemming van de burgemeester van Schiedam om het graf van Leon te openen.  Dat is goed nieuws, al moet de familie nog 15.000 euro bij elkaar zien te krijgen voor het onderzoek. Het forensisch team dat het onderzoek gaat doen, heeft Marijke al samengesteld.

“Ik krijg dan eindelijk de bevestiging dat Leon in het graf ligt. Nu is er nog altijd die twijfel. En ik hoop dat er sporen op zijn lichaam worden gevonden die uitwijzen dat hij is vermoord.”

Voor die tijd kan ze niet rusten. “Je kunt niet rouwen als de daders niet zijn gestraft. Ik ben het aan Leon verplicht dat de onderste steen boven komt en de daders achter de tralies komen.”

Voor meer informatie: Onderste-steen.nl

Bron : Telegraaf krant

IMG_0832.JPG

Getuigen herkend foto vernieler graf Leon Groeneweg

De ouders van de in 2008 onder verdachte omstandigheden omgekomen Leon Groeneweg (18) uit Schiedam willen dat de politie opnieuw onderzoek doet naar de schennis van Leons graf. Getuigen hebben de vermoedelijke dader herkend.
Eind vorig jaar werd Leons graf vernield. De steen was van de sokkel getrokken en met een viltstift was een scheldwoord op Leons foto geschreven. Na de grafschennis meldde een bezoeker van de begraafplaats iemand bij Leons graf te hebben gezien die zich vreemd gedroeg en foto’s van het graf maakte.
Leons ouders hebben de getuige onlangs foto’s kunnen laten zien van leden van de jeugdbende waar Leon destijds uit was gestapt. Eén van hen is door de getuige herkend. Leons ouders hebben de naam en foto aan de politie overhandigd. ,,We hopen dat die getuige nu wel wordt gehoord. Na de grafschennis is dat niet gebeurd.”
  

korps

Telegraaf 22/06/2015 Positie korpschef in geding door vernietigend rapport / Politie missers bij dood Borst

Bilthoven . De nationale politie, maar ook andere hulpinstanties en het Om vrezen de gevolgen van een snoeihard rapport over het overlijden van D66-politica Els Borst.

Het onderzoek wordt pas donderdag openbaar, maar bronnen van de Telegraaf stellen dat het rapport vernietigend is voor vooral de politie.                                      De conclusie zijn zo hard dat intern wordt gevreesd voor de positie van korpschef Bouman. De hoogste baas van de Nationale politie ligt al onder vuur vanwege een haperende reorganisatie en een conflict met zijn personeel, dat het vertrouwen in de politiebaas opgezegde. Het falen van zijn korps rond de zaak Borst kan Bouman verder in de problemen brengen .

PANIEK

Moordenaar Bart van U. (39) meld zich twee weken voor de moord op oudminister Borst in paniek bij het hoofd bureau van politie in Rotterdam. Hij zou volgens het onderzoek rapport om hulp hebben gevraagd,” anders gaat het niet goed”.

Van U melde zich vele malen bij politie bureau en gevangenissen met een smeekbede om te worden vastgezet. Ondanks een openstaande celstraf gebeurde dat niet. Ook niet toen de verwarde man op 25 januari 2014 bij politiebureau Doelwater in Rotterdam op de stoep stond. De crisisdienst bekeek hem nog wel, maar liet hem gaan.

“RAPPORT  NOG  VOOR  RECES  BESPREKEN”

SPANNING  IN KAMER OVER RAPPORT.

Bilthoven . vier dagen na dit incident, was hoogstwaarschijnlijk  van U. de verwarde man die bij ELS BORST aanbelde en vroeg naar adressen van oud-premiers Wim Kok en Jan Peter Balkenende.                                                                                                                                                                                                                     De D66-coryfee zei dat ze die niet had. Op 10 februari werd Borst dood  gevonden in haar huis in Bilthoven. Ze bleek twee dagen eerder om het leven te zijn gebracht. Van U. kwam pas in beeld als verdacht in het onderzoek naar de dood van Borst, toen hij bij hem DNA werd afgenomen na de moord op zijn zus Lois (43)afgelopen januari. Een onafhankelijke commissie onderzocht wat er de afgelopen jaren rondom Bart van U. is gebeurd.                                                                       De commissievoorzitter is Rein Jan Hoekstra (oud informateur, oud-staatsraad en lid van het college van toezicht van de advocatuur). De overige leden zijn Leo de Wit (oud -hoofdofficier en voorzitter van de RSJ, oftewel de raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming), Eppo van Hoorn (oud-korpschef regio Brabant-Noord) en Rembrandt Zuijderhoudt(Psychiater en lid van de beleidsadviesraad van KNMG).

VERBIJSTERD

Ook aan het binnenhof houdt men de adem in over het naar verwachting keiharde rapport dat uitkomt over de moord op Els Borst. Meerdere partijen is achter de schermen inmiddels duidelijk gemaakt dat de conclusies voor politie en het Openbaar Ministerie niet mals zijn. De moord op Borst heeft partijen van links of rechts verbijsterd. Vooral bij D66, de partij van Borst, lopen de emoties nog hoog op als ze in heinering wordt gebracht. Borst gold voor meerdere kamerleden  en medewerkers als inspiratiebron, vriendin en als een bron voor gevraagd en ongevraagd advies. Sinds haar overlijden siert haar portret de gangen van D66 vleugel in het kamergebouw.                                                                                                                                                                                                                                                                 D66-leider Pechtold wil niet vooruitlopen op het rapport. De tweede kamer vergadert nog twee weken voordat de vakantie aanbreekt. In het parlement leeft de wens om het rapport over de moord op Els Borst nog voor het zomerreces te bespreken.                  (door John van den Heuvel en Wouter de Winter)

(dinsdag 23 juni 2015)                             NABESTAANDEN  WILLEN  ONDERZOEK  BLUNDER  JUSTITIE           

Amsterdam.  Familieleden van moordslachtoffers in zaken waarin politie en justitie fouten maakten, willen dat er onafhankelijke commissie komt die onderzoeksmissers onder de loep gaat leggen.

Het steekt de nabestaanden enorm dat de gang van zaken rond de dood van D66-coryfee Els Borst wél wordt doorgelicht, terwijl dit niet gebeurt bij vergelijkbare moordonderzoeken waarbij van alles misliep.

Advocaat Job Knoester stuurt deze week namens  ZAAK BORST WERD WEL DOORGELICHT

Een reeks nabestaanden een brief aan minister Van der Steur van veiligheid en justitie. Veel nabestaanden ervaren het uitblijven van een onderzoek zoals in de Els Borst-zaak als KLASSENJUSTITIE , zegt hij. Ook de politiek mag zich die geluiden aantrekken. Het is tekenend dat D66 wel aan de bel trekt als het gaat om iemand uit eigen gelederen , maar dit niet doet voor anderen .                                                                                                                                                      

De nabestaanden dringen aan op de komst van een onafhankelijke onderzoeksgroep met specialisten op het gebied van recherche en forensisch onderzoek die kan toetsen of politie naspeuringen naar moorden, verdwijningen of verdachte zelf moorden of ongevallen voldoende waren.

Jop Knoester; In veel onopgeloste zaken kan nieuw onderzoek als nog een dader in beeld brengen. Dat komt de hele maatschappij ten goede, omdat moordenaars die ongestraft rondlopen opnieuw kunnen toeslaan. politie en justitie dienen bovendien lering te trekken uit hun fouten . Dat gebeurt nu niet of nauwelijks.

COMMISSIE VOOR BLUNDERS POLITIE ?

G R A A G!

AD woensdag 24 juni 2015

Door Sander Sonnemans.

Schiedam. Een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar fouten van politie en justitie in bijvoorbeeld moordonderzoeken. Dat is volgens de Haagse advocaat JOB KNOESTER hét middel om nieuw licht te laten schijnen op onopgeloste zaken.

De ouders van de onder verdacht omstandigheden omgekomen LEON GROENEWEG(19) uit Schiedam  zien liever vandaag dan morgen dat zo’n commissie in het leven wordt geroepen.

Advocaat JOB KNOESTER legt dat voorstel binnen kort neer bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanleiding is het feit dat het onderzoek naar Rotterdammer Bart van U. die ervan wordt verdacht ‘eerst zijn zus en daarna voormalig minister Els Borst te hebben vermoord, onder de loep wordt genomen.

Van U. had, voordat hij zijn zus en Borst werden omgebracht, achter de tralies moeten zitten . Maar hij zou op vrije voeten zijn gebleven door fouten van politie en justitie .

,,Waarom wel in de zaak rond om mevrouw Borst een commissie in het leven roepen die de handel en wandel van politie en justitie onderzoekt en niet in de gevallen van gewone mensen zoals ONZE LEON’’ VRAAGT MOEDER MARIJKE zich af.

Leon overleed in 2008 0nder verdacht omstandigheden. Een NOODLOTTIG ONGEVAL stelt de politie. (VERMOORD VERMOORD) zeggen Leon’s ouder. Omdat hij zijn steeds crimineler  wordende vrienden groep de rug wilde toekeren. Hun strijd om de waarheid boven tafel te krijgen, leidde zelf tot de landelijke reflectiekamer. Marijke: ,,Die heeft ruim een jaar geleden beloofd op bepaalde punten aanvullend onderzoek te doen, maar we hebben nooit inzicht in het onderzoek en de resultaten gehad. Er is helemaal niets met ons besproken of met onze advocaat.

Op hun website DE ONDERSTE–STEEN.nl beschreven Leon’s ouders waar het volgens hen in het politieonderzoek geschorst.

 

                                   OPMERKINGEN OUDERS

 

Het onderzoek op zich is intern binnen gehouden en willen niets naar buiten brengen anders vallen ze door de mand.

 

De vraag hierin is,waarom justitie (OM) hier in deze zaak van mvr. Borst wel zich volledig door de mand laten vallen, door een vernietigd rapport die verschenen is door de commissie en moeten nu openheid van zaken geven.

received_10202721320869152

GESPREK MET RECHERCHEOFFICIER OP 29 MEI 2013

Op bovenstaande datum zijn wij, nabestaanden, op gesprek bij het OM / Rechercheofficier van justitie geweest. Tijdens dit gesprek werd ons duidelijk gemaakt, dat van meet af aan de zaak van Leon als moord behandeld was. Ook beloofde de Rechercheofficier ons het volledige dossier/digitale foto’s/ foto’s van de vondst  van het stoffelijke overschot  dus (alles) en dat het via onze  advocaat gestuurd zou worden. Wel kregen wij gelijk een incompleet sectierapport mee. Na een paar weken kregen wij  het zogenaamde beloofde dossier. Tot onze verbazing was dat niet het complete dossier. Het waren om precies te zijn 75 bijlagen. Na het bestuderen van deze bijlagen merkten we op dat deze verre van compleet waren en dat het al helemaal geen dossier was. Met incompleet bedoelen wij,  dat er pagina’s ontbraken: bijvoorbeeld  van 1 t/m 10 ontbraken de pagina’s 1, 3 , 5, 6 en 8.

We hebben hierover onze deskundige gesproken van het Cold Case Team. Die gaf aan te weten dat als dit alles is wat ze gedaan zouden hebben in het onderzoek, het alleen maar meer vragen oproept dan dat het antwoorden oplevert. Bijvoorbeeld : waar is de kleding van Leon gebleven, waarom is er geen buurtonderzoek gedaan etc.

De vermiste kleding van Leon 

In  2014 zijn onze advocaat en de deskundigen van het Old Case Team  (OCT) uitgenodigd in Den Bosch voor een gesprek met twee deskundigen van de Landelijke Reflectiekamer  die het OM heeft voorgesteld voor nader onderzoek. De twee deskundigen van de Refelctiekamer hebben gevraagd of er  iets over de vermiste kleding van Leon bekend was. Onze deskundigen zeiden “nee”. Het tweetal van het LRK heeft gezegd dat in 2008 een van de medeverdachten heeft verklaard dat hij de kleding heeft en dat die nooit verdwenen was. Onze deskundigen waren verrast door deze uitspraak. En wij nabestaanden maar denken dat de kleding nog vermist was en nergens te vinden.

De Officier van justitie heeft destijds tegen ons gezegd dat toen Leon verhit was door de drugs, hij ging zwemmen, zijn broek/schoenen/sokken/id./bankpas uit had gedaan of aan de rand van het water had neergelegd.

Een passant zou de kleding meegenomen hebben om hem te pesten. De familierechercheur zei dat de hele camping was afgezocht. Van containers tot prullenbakken. Verder zouden er flyers zijn verspreid om de vermiste kleding te zoeken, maar ze konden niets vinden.

Zo werden wij nabestaanden voor de zoveelste keer gewoon belogen en bedrogen over de manier van hoe het OM het onderzoek heeft gedaan.

Het OM heeft gewoon de twee rechercheurs, die de zaak van Nienke (“DE PARKMOORD” ) hebben behandeld, erop gezet. Ze hebben er alles aan gedaan om de zaak niet te onderzoeken en daarom zeggen ze dat het een noodlottig ongeval (verdrinking) was.

 

                                                                                                          AFSPRAAK AFBLAZEN

Op zaterdag 18 januari 2014 is de moeder van Leon in hongerstaking gegaan, omdat er op 27 december 2013 weer een grafschennis bij Leon had plaatsgevonden. Hier waren 3 getuigen van die eerder op deze dag een verdacht persoon hadden gezien die met zijn telefoon foto’s maakte van Leon’s monument. De getuigen hadden zich gemeld bij de politie en wilden hierover een verklaring afleggen.  Deze getuigen zijn nooit gehoord op het Bureau. Bij  de moeder van Leon knapte er toen iets. Ze kon hier niet mee overweg en heeft besloten om in hongerstaking te gaan. Dit om het volledige dossier en een onafhankelijk nader onderzoek af te dwingen.

In februari 2014 kreeg de moeder een uitnodiging van de Voorzitter v/d Procureurs Generaal op 13 maart 2014 om over de deze actie te praten en te bespreken wat er mogelijk zou zijn.

Intussen had het OM bij Hart van Nederland aangekondigd dat er 9 onafhankelijke deskundigen (LRK) waren aangesteld om zich over deze zaak te gaan buigen. Deze deskundigen gingen hun bevindingen op schrift zetten en ze zouden proberen om het af te ronden voor 13 maart zodat het eventueel allemaal in een gesprek besproken kon worden.

De rechercheofficier heeft onze advocaat gebeld met de mededeling dat we de geplande afspraak beter konden annuleren omdat de nabestaanden nu antwoorden hadden gekregen. Hij had inmiddels al een persbericht vrijgegeven. Zie hieronder.

 

LRK : Geen aanwijzingen misdrijf bij dood Schiedammer. Enig nader onderzoek nodig.

10 maart 2014 – Arrondissementsparket Rotterdam

Het onderzoek naar de dood van een jonge Schiedammer is grondig en toegewijd gedaan. Ook een nieuwe beoordeling van het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanwijzingen opgeleverd van een misdrijf. Wel zijn er nog enkele open vragen waar nog nader onderzoek naar gedaan kan worden.

Dat heeft de landelijke reflectiekamer,  die op verzoek van de hoofdofficier van het OM inRotterdam, de verschillende onderzoeken naar de dood van de Schiedammer in 2008 heeftbestudeerd, in een tussenrapport geadviseerd.

DE LRK is een adviesorgaan van het OM. In deze LRK zaten naast opsporingsdeskundigen van OM en politie, ook twee onafhankelijke externe deskundigen. De nabestaanden van de jongeman zijn maandag door het OM in Rotterdam op de hoogte gesteld van de adviezen van de LRK.

De LRK adviseert onder andere nader onderzoek te (laten) doen naar de medisch forensische lijn. Zo zou het rapport van een recent door de familie ingeschakelde deskundige nader bekeken moeten worden, vooral ook omdat deze deskundige een andere medische voorgeschiedenis van de jonge man schetst dan eerder bekend was.

De LRK adviseert verder onderzoek te doen naar de eventuele banden tussen de in 2008  overleden Schiedammer en een andere jongeman die in 2007 overleed.

Daarnaast adviseert de LRK nader onderzoek te doen naar een MISHANDELING waarvoor de jonge Schiedammer zich bij de politie moest melden. De jongeman reageerde zeer heftig op dit gegeven en dat lijkt cruciaal voor zijn verdwijning. Aldus de LRK.

De LRK heeft verder gekeken naar vragen die door nabestaanden zijn opgeworpen. Bijvoorbeeld over getuigen, het niet verrichten van onderzoek naar schendingen van het graf en verdwenen kleding, Zo constateert de LRK dat het niet vreemd is dat sommige verklaringen gelijkenis vertonen. Volgens de nabestaanden opvallend veel, omdat de vrienden van de jongeman na zijn verdwijning over hem gesproken zullen hebben. Volgens de LRK legde een andere getuige een onbetrouwbare verklaring af. De grafschendingen zijn wel forensisch onderzocht en getuigen zijn daarover gehoord. Naar de verdwenen kleding van de jongeman is in 2008 onderzoek gedaan en bovendien ziet de LRK niet in hoe het terugvinden van de kleding bij zou kunnen dragen aan helderheid over de gebeurtenissen.

 

 

REACTIE VAN DE NABESTAANDEN OP HET PERSBERICHT

10 maart 2014

De LRK zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf bij dood Schiedammer.Enig nader onderzoek nodig.

1) Het onderzoek is niet grondig en toegewijd gedaan. Ook de beoordeling van de LRK die het onderzoek uitvoerde, heeft niets opgeleverd van een misdrijf (zegt de LRK).

2) Van de open vragen die nog nader onderzocht moeten worden, is er maar een onderzocht. En het antwoord daarop willen ze niet openbaar maken.

3) Op verzoek van de hoofdofficier van justitie heeft de Landelijke Reflectiekamer(LRK) verschillende onderzoeken gedaan betreffende de dood van Leon in 2008. De LRK heeft de zaak bestudeerd en in een tussenrapport geadviseerd om hun bevindingen te rapporteren, maar er is niet, zoals ze zeggen, een toegewijd onderzoek gedaan. Het tussenrapport is hetzelfde als het incomplete rapport dat wij ook hadden gekregen waarin alles was gebaseerd op het vinden van erkenning of Leon wel of niet een goede vriend was van de in 2007 omgekomen jongen in Schiedam.

4) Wij,  nabestaanden,  zijn al die 7 jaar nooit op de hoogte gesteld van maar ook maar één letter. Ook in het verleden niet, zoals men beweert in dit persbericht. Dit persbericht hebben wij via de pers (het AD) per e-mail gekregen.

5) Wat betreft het medische rapport zoals geschetst wordt in het persbericht. Hier is niks van waar. Deze deskundigen hebben ze eerder in het onderzoek willen oproepen om vragen te laten beantwoorden waar alleen maar uit zou kunnen komen dat Leon suïcidaal en schizofreen zou zijn. Hier wilden de deskundigen niet aan meewerken. Verder was er ook geen reden om welk ziektebeeld dan ook door te geven omdat Leon kerngezond was.

6) De LRK heeft ook geen onderzoek gedaan betreffende het verband tussen Leon in 2008 en de jongen eerder in 2007 die ook om het leven was gekomen.

7) Het advies van de LRK om nader onderzoek te doen naar een MISHANDELING waarvoor Leon zich bij de politie moest melden.Hier is tot de dag van vandaag geen onderzoek naar gedaan.

Wel heeft Leon zich gemeld bij de politie te Schiedam en Vlaardingen op 5 juni 2008. Omstreeks 10:15 uur is Leon weggestuurd tot nader onderzoek van de getuigen en het slachtoffer. Hij mocht later aangifte doen. Dit komt niet overeen met de bevindingen uit het persbericht dat Leon zeer heftig op dit gegeven heeft gereageerd, en dat het cruciaal lijkt voor zijn verdwijning, aldus de LRK.

Op 4 juni 2008 is Leon vanuit het ouderlijk huis naar zijn vader in Capelle a/d IJssel gegaan. Leon had ruzie met iemand van een bende op de Loper te Vlaardingen. Dit bendelid heeft aangifte gedaan per direct. De politie kwam bij ons thuis om bij Leon verhaal te halen, maar hij was niet thuis.  De agenten hebben gezegd dat hij zich dezelfde avond nog moest komen melden anders zouden ze hem van zijn bed lichten. We hebben contact gezocht met Leon via zijn vader, met de vraag wat Leon had gedaan inzake de mishandeling. Hij zei dat er niets was gebeurd, maar dat hij toch ook aangifte wilde gaan doen tegen de groep. Uitgelegd dat de politie bij ons was geweest en dat Leon zelf daar naar het bureau moest gaan. Na telefonisch contact te hebben gehad met de agent die bij ons aan de deur was geweest, werd duidelijk dat Leon zich een dag later kon melden omdat het Bureau sloot om 22.00 uur en dat Leon op donderdag 5 juni 2008 zich kon komen melden, en ook gelijk aangifte kon doen tegen de groep/jeugdbende. Nadat Leon was weggestuurd bij de politie had de groep/jeugdbende hem onderschept, want ze waren bang dat Leon ging praten over de activiteiten binnen deze jeugdbende en de misdrijven die ze begaan hadden. Toen is Leon voor het laatst gezien /vermist geraakt.

8) Er is inderdaad een forensisch onderzoek gedaan aangaande de grafschennis. Daar is niets uitgekomen, maar de 3 getuigen zijn nooit opgeroepen om een nadere verklaring af te leggen.

Er is ook gebleken dat er geen onderzoek is gedaan naar de verdwenen kleding van Leon, terwijl door onze advocaat en een deskundige werd gewezen op de verdwenen kleding.

Hier eerder boven vermeld : Het tweetal van de  LRK heeft gezegd dat in 2008 een van de medeverdachten heeft verklaard dat hij de kleding heeft en deze nooit verdwenen was. Onze deskundigen waren verrast door deze uitspraak, en wij nabestaanden maar denken dat de kleding nog vermist was en nergens te vinden was.  Toch is het van belang te weten waarom de familierechercheur hier over gelogen heeft, en waarom hebben ze deze kleding niet in beslag genomen als het onderzoek van meet af aan als moord was behandeld. En hier zou mogelijk de doorbraak kunnen zitten betreft de verdwenen kleding.

Een ieder van de groep heeft unaniem hetzelfde verklaard terwijl ze allen bij elkaar in de dezelfde  wachtruimte bij het politie bureau hadden gezeten om een verklaring af te leggen. Dus ja, wij hebben hier wel onze bedenkingen. En deze groep heeft zowel na als tijdens zijn verdwijning gesproken over Leon. Daarbij zijn ze ook nog 1 dag voordat Leon gevonden was op de plaatst geweest waar hij gevonden werd en de helikopters hem niet hadden gevonden ,ondanks dat ze 30 meter diep konden kijken.

 

De andere getuige die een andere verklaring had afgelegd was in 2010 de kroongetuige. De getuige werd door de politie bedreigend toegesproken met de woorden: “ je hebt nu 50% kans dat je het niet overleeft.  Dan had je maar geen verklaring af moeten leggen”. Later hebben de rechercheurs deze verklaring teniet gedaan en als ongeldig verklaard.