received_10202721320869152

GESPREK MET RECHERCHEOFFICIER OP 29 MEI 2013

Op bovenstaande datum zijn wij, nabestaanden, op gesprek bij het OM / Rechercheofficier van justitie geweest. Tijdens dit gesprek werd ons duidelijk gemaakt, dat van meet af aan de zaak van Leon als moord behandeld was. Ook beloofde de Rechercheofficier ons het volledige dossier/digitale foto’s/ foto’s van de vondst  van het stoffelijke overschot  dus (alles) en dat het via onze  advocaat gestuurd zou worden. Wel kregen wij gelijk een incompleet sectierapport mee. Na een paar weken kregen wij  het zogenaamde beloofde dossier. Tot onze verbazing was dat niet het complete dossier. Het waren om precies te zijn 75 bijlagen. Na het bestuderen van deze bijlagen merkten we op dat deze verre van compleet waren en dat het al helemaal geen dossier was. Met incompleet bedoelen wij,  dat er pagina’s ontbraken: bijvoorbeeld  van 1 t/m 10 ontbraken de pagina’s 1, 3 , 5, 6 en 8.

We hebben hierover onze deskundige gesproken van het Cold Case Team. Die gaf aan te weten dat als dit alles is wat ze gedaan zouden hebben in het onderzoek, het alleen maar meer vragen oproept dan dat het antwoorden oplevert. Bijvoorbeeld : waar is de kleding van Leon gebleven, waarom is er geen buurtonderzoek gedaan etc.

De vermiste kleding van Leon 

In  2014 zijn onze advocaat en de deskundigen van het Old Case Team  (OCT) uitgenodigd in Den Bosch voor een gesprek met twee deskundigen van de Landelijke Reflectiekamer  die het OM heeft voorgesteld voor nader onderzoek. De twee deskundigen van de Refelctiekamer hebben gevraagd of er  iets over de vermiste kleding van Leon bekend was. Onze deskundigen zeiden “nee”. Het tweetal van het LRK heeft gezegd dat in 2008 een van de medeverdachten heeft verklaard dat hij de kleding heeft en dat die nooit verdwenen was. Onze deskundigen waren verrast door deze uitspraak. En wij nabestaanden maar denken dat de kleding nog vermist was en nergens te vinden.

De Officier van justitie heeft destijds tegen ons gezegd dat toen Leon verhit was door de drugs, hij ging zwemmen, zijn broek/schoenen/sokken/id./bankpas uit had gedaan of aan de rand van het water had neergelegd.

Een passant zou de kleding meegenomen hebben om hem te pesten. De familierechercheur zei dat de hele camping was afgezocht. Van containers tot prullenbakken. Verder zouden er flyers zijn verspreid om de vermiste kleding te zoeken, maar ze konden niets vinden.

Zo werden wij nabestaanden voor de zoveelste keer gewoon belogen en bedrogen over de manier van hoe het OM het onderzoek heeft gedaan.

Het OM heeft gewoon de twee rechercheurs, die de zaak van Nienke (“DE PARKMOORD” ) hebben behandeld, erop gezet. Ze hebben er alles aan gedaan om de zaak niet te onderzoeken en daarom zeggen ze dat het een noodlottig ongeval (verdrinking) was.

 

                                                                                                          AFSPRAAK AFBLAZEN

Op zaterdag 18 januari 2014 is de moeder van Leon in hongerstaking gegaan, omdat er op 27 december 2013 weer een grafschennis bij Leon had plaatsgevonden. Hier waren 3 getuigen van die eerder op deze dag een verdacht persoon hadden gezien die met zijn telefoon foto’s maakte van Leon’s monument. De getuigen hadden zich gemeld bij de politie en wilden hierover een verklaring afleggen.  Deze getuigen zijn nooit gehoord op het Bureau. Bij  de moeder van Leon knapte er toen iets. Ze kon hier niet mee overweg en heeft besloten om in hongerstaking te gaan. Dit om het volledige dossier en een onafhankelijk nader onderzoek af te dwingen.

In februari 2014 kreeg de moeder een uitnodiging van de Voorzitter v/d Procureurs Generaal op 13 maart 2014 om over de deze actie te praten en te bespreken wat er mogelijk zou zijn.

Intussen had het OM bij Hart van Nederland aangekondigd dat er 9 onafhankelijke deskundigen (LRK) waren aangesteld om zich over deze zaak te gaan buigen. Deze deskundigen gingen hun bevindingen op schrift zetten en ze zouden proberen om het af te ronden voor 13 maart zodat het eventueel allemaal in een gesprek besproken kon worden.

De rechercheofficier heeft onze advocaat gebeld met de mededeling dat we de geplande afspraak beter konden annuleren omdat de nabestaanden nu antwoorden hadden gekregen. Hij had inmiddels al een persbericht vrijgegeven. Zie hieronder.

 

LRK : Geen aanwijzingen misdrijf bij dood Schiedammer. Enig nader onderzoek nodig.

10 maart 2014 – Arrondissementsparket Rotterdam

Het onderzoek naar de dood van een jonge Schiedammer is grondig en toegewijd gedaan. Ook een nieuwe beoordeling van het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanwijzingen opgeleverd van een misdrijf. Wel zijn er nog enkele open vragen waar nog nader onderzoek naar gedaan kan worden.

Dat heeft de landelijke reflectiekamer,  die op verzoek van de hoofdofficier van het OM inRotterdam, de verschillende onderzoeken naar de dood van de Schiedammer in 2008 heeftbestudeerd, in een tussenrapport geadviseerd.

DE LRK is een adviesorgaan van het OM. In deze LRK zaten naast opsporingsdeskundigen van OM en politie, ook twee onafhankelijke externe deskundigen. De nabestaanden van de jongeman zijn maandag door het OM in Rotterdam op de hoogte gesteld van de adviezen van de LRK.

De LRK adviseert onder andere nader onderzoek te (laten) doen naar de medisch forensische lijn. Zo zou het rapport van een recent door de familie ingeschakelde deskundige nader bekeken moeten worden, vooral ook omdat deze deskundige een andere medische voorgeschiedenis van de jonge man schetst dan eerder bekend was.

De LRK adviseert verder onderzoek te doen naar de eventuele banden tussen de in 2008  overleden Schiedammer en een andere jongeman die in 2007 overleed.

Daarnaast adviseert de LRK nader onderzoek te doen naar een MISHANDELING waarvoor de jonge Schiedammer zich bij de politie moest melden. De jongeman reageerde zeer heftig op dit gegeven en dat lijkt cruciaal voor zijn verdwijning. Aldus de LRK.

De LRK heeft verder gekeken naar vragen die door nabestaanden zijn opgeworpen. Bijvoorbeeld over getuigen, het niet verrichten van onderzoek naar schendingen van het graf en verdwenen kleding, Zo constateert de LRK dat het niet vreemd is dat sommige verklaringen gelijkenis vertonen. Volgens de nabestaanden opvallend veel, omdat de vrienden van de jongeman na zijn verdwijning over hem gesproken zullen hebben. Volgens de LRK legde een andere getuige een onbetrouwbare verklaring af. De grafschendingen zijn wel forensisch onderzocht en getuigen zijn daarover gehoord. Naar de verdwenen kleding van de jongeman is in 2008 onderzoek gedaan en bovendien ziet de LRK niet in hoe het terugvinden van de kleding bij zou kunnen dragen aan helderheid over de gebeurtenissen.

 

 

REACTIE VAN DE NABESTAANDEN OP HET PERSBERICHT

10 maart 2014

De LRK zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf bij dood Schiedammer.Enig nader onderzoek nodig.

1) Het onderzoek is niet grondig en toegewijd gedaan. Ook de beoordeling van de LRK die het onderzoek uitvoerde, heeft niets opgeleverd van een misdrijf (zegt de LRK).

2) Van de open vragen die nog nader onderzocht moeten worden, is er maar een onderzocht. En het antwoord daarop willen ze niet openbaar maken.

3) Op verzoek van de hoofdofficier van justitie heeft de Landelijke Reflectiekamer(LRK) verschillende onderzoeken gedaan betreffende de dood van Leon in 2008. De LRK heeft de zaak bestudeerd en in een tussenrapport geadviseerd om hun bevindingen te rapporteren, maar er is niet, zoals ze zeggen, een toegewijd onderzoek gedaan. Het tussenrapport is hetzelfde als het incomplete rapport dat wij ook hadden gekregen waarin alles was gebaseerd op het vinden van erkenning of Leon wel of niet een goede vriend was van de in 2007 omgekomen jongen in Schiedam.

4) Wij,  nabestaanden,  zijn al die 7 jaar nooit op de hoogte gesteld van maar ook maar één letter. Ook in het verleden niet, zoals men beweert in dit persbericht. Dit persbericht hebben wij via de pers (het AD) per e-mail gekregen.

5) Wat betreft het medische rapport zoals geschetst wordt in het persbericht. Hier is niks van waar. Deze deskundigen hebben ze eerder in het onderzoek willen oproepen om vragen te laten beantwoorden waar alleen maar uit zou kunnen komen dat Leon suïcidaal en schizofreen zou zijn. Hier wilden de deskundigen niet aan meewerken. Verder was er ook geen reden om welk ziektebeeld dan ook door te geven omdat Leon kerngezond was.

6) De LRK heeft ook geen onderzoek gedaan betreffende het verband tussen Leon in 2008 en de jongen eerder in 2007 die ook om het leven was gekomen.

7) Het advies van de LRK om nader onderzoek te doen naar een MISHANDELING waarvoor Leon zich bij de politie moest melden.Hier is tot de dag van vandaag geen onderzoek naar gedaan.

Wel heeft Leon zich gemeld bij de politie te Schiedam en Vlaardingen op 5 juni 2008. Omstreeks 10:15 uur is Leon weggestuurd tot nader onderzoek van de getuigen en het slachtoffer. Hij mocht later aangifte doen. Dit komt niet overeen met de bevindingen uit het persbericht dat Leon zeer heftig op dit gegeven heeft gereageerd, en dat het cruciaal lijkt voor zijn verdwijning, aldus de LRK.

Op 4 juni 2008 is Leon vanuit het ouderlijk huis naar zijn vader in Capelle a/d IJssel gegaan. Leon had ruzie met iemand van een bende op de Loper te Vlaardingen. Dit bendelid heeft aangifte gedaan per direct. De politie kwam bij ons thuis om bij Leon verhaal te halen, maar hij was niet thuis.  De agenten hebben gezegd dat hij zich dezelfde avond nog moest komen melden anders zouden ze hem van zijn bed lichten. We hebben contact gezocht met Leon via zijn vader, met de vraag wat Leon had gedaan inzake de mishandeling. Hij zei dat er niets was gebeurd, maar dat hij toch ook aangifte wilde gaan doen tegen de groep. Uitgelegd dat de politie bij ons was geweest en dat Leon zelf daar naar het bureau moest gaan. Na telefonisch contact te hebben gehad met de agent die bij ons aan de deur was geweest, werd duidelijk dat Leon zich een dag later kon melden omdat het Bureau sloot om 22.00 uur en dat Leon op donderdag 5 juni 2008 zich kon komen melden, en ook gelijk aangifte kon doen tegen de groep/jeugdbende. Nadat Leon was weggestuurd bij de politie had de groep/jeugdbende hem onderschept, want ze waren bang dat Leon ging praten over de activiteiten binnen deze jeugdbende en de misdrijven die ze begaan hadden. Toen is Leon voor het laatst gezien /vermist geraakt.

8) Er is inderdaad een forensisch onderzoek gedaan aangaande de grafschennis. Daar is niets uitgekomen, maar de 3 getuigen zijn nooit opgeroepen om een nadere verklaring af te leggen.

Er is ook gebleken dat er geen onderzoek is gedaan naar de verdwenen kleding van Leon, terwijl door onze advocaat en een deskundige werd gewezen op de verdwenen kleding.

Hier eerder boven vermeld : Het tweetal van de  LRK heeft gezegd dat in 2008 een van de medeverdachten heeft verklaard dat hij de kleding heeft en deze nooit verdwenen was. Onze deskundigen waren verrast door deze uitspraak, en wij nabestaanden maar denken dat de kleding nog vermist was en nergens te vinden was.  Toch is het van belang te weten waarom de familierechercheur hier over gelogen heeft, en waarom hebben ze deze kleding niet in beslag genomen als het onderzoek van meet af aan als moord was behandeld. En hier zou mogelijk de doorbraak kunnen zitten betreft de verdwenen kleding.

Een ieder van de groep heeft unaniem hetzelfde verklaard terwijl ze allen bij elkaar in de dezelfde  wachtruimte bij het politie bureau hadden gezeten om een verklaring af te leggen. Dus ja, wij hebben hier wel onze bedenkingen. En deze groep heeft zowel na als tijdens zijn verdwijning gesproken over Leon. Daarbij zijn ze ook nog 1 dag voordat Leon gevonden was op de plaatst geweest waar hij gevonden werd en de helikopters hem niet hadden gevonden ,ondanks dat ze 30 meter diep konden kijken.

 

De andere getuige die een andere verklaring had afgelegd was in 2010 de kroongetuige. De getuige werd door de politie bedreigend toegesproken met de woorden: “ je hebt nu 50% kans dat je het niet overleeft.  Dan had je maar geen verklaring af moeten leggen”. Later hebben de rechercheurs deze verklaring teniet gedaan en als ongeldig verklaard.